Skip to main content

Onze diensten

…de 4 concepten van T-Focus

Naast vruchtbaarheidsbegeleiding biedt T-Focus u nog meer. Onze concepten zorgen samen met de vruchtbaarheidsmonitor voor een perfecte combinatie om de vruchtbaarheid te verbeteren.

Vruchtbaarheidsbegeleiding

 • Gespecialiseerde medewerkers
 • Diagnose en advies
 • Oplossingsgericht
 • Focus op aandachtskoeien

Inseminatieservice

 • Breed pakket aan stieren
 • Korte lijnen
 • Betalen per gerealiseerde dracht

DHZ-service

 • Breed pakket aan stieren
 • Strak voorraadbeheer
 • Unieke kortingsstructuur
 • Serviceproducten ten behoeve van inseminatie

Paringsadvies

 • Fokdoelbepaling
 • Stierenselectie
 • Uitsluiting erfelijke gebreken
 • Inteeltbeheersing

Vruchtbaarheid is een belangrijke rendementsfactor op uw bedrijf. Verbetering van de vruchtbaarheid betekent een efficiëntere melkproductie en benutting van stal, voer en arbeid. T-Focus heeft alles in huis om u hiermee van dienst te kunnen zijn. Onze aanpak brengt die verbetering.

De vruchtbaarheidsbegeleiding van T-Focus richt zich op het tijdig drachtig krijgen van uw koeien. Een belangrijk stadium om de vruchtbaarheid te verbeteren is vlak na de transitieperiode. Een extra check van de “verse” koeien, helpt bij het voorbereiden van de koe voor een normale cyclus. Na de Vrijwillige WachtPeriode (VWP) worden alle koeien geïnsemineerd. Dieren die in deze periode geen tocht laten zien, dienen tijdig gecontroleerd te worden. 


Vruchtbaarheidsbegeleiding 

Verbeteren van de vruchtbaarheid start met het in kaart brengen van de actuele situatie en het bepalen van streefwaarde. Deze zijn voor elke veehouder anders. Met T-Focus ontvangt u altijd begeleiding op maat. 

We adviseren om bij de vruchtbaarheidsbegeleiding 3 groepen dieren aan te bieden;

Groep 1

Verse koeien, zijn deze koeien naar behoren opgezuiverd en klaar om een normale cyclus te vertonen?

Groep 2

Aandachtskoeien: geen tocht na Vrijwillige WachtPeriode (VWP), afwijkende cyclus, regelmatige terugkomers.

Groep 3

Drachtigsheidscontrole